Thursday, July 14, 2011

Selamat Hari Keputeraan

Tibalah masa kita meraikannya
Hari keputeraan raja yang tercinta
Sembah tahniah rakyat jelata
Di doakan sihat sejahtera

Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Bagnda Sultan
Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah
Khalifah terbilang termasyur dan gagah

Memerintah dengan bijaksana
Berbudi luhur penuh berwibawa
Adil dan saksama kepada semua
Seluruh rakyat meras gembira

Ya… Allah! Mohon kabulkan doa
Agar Baginda dipanjangkan usia
Aman bahagia diatas singahsana
Kekal karar dalam memerintah Negara

Penyanyi: Sri Nazrina Haji Johari
Pencipta: Joe M
Lirik: Joe M

No comments:

Post a Comment