Thursday, July 14, 2011

Doa Untuk Raja

* Tangan ditadahkan dan doa dipanjatkan
Rahmat Allah dipohonkan
Seluruh rakyat mengaminkan

Selamat dipanjangkan usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin
Waddaulah

Negara maju aman dan jaya
Rakyat hidup laila bahagia
Kasih tertumpah kepada baginda
Taat setia menjunjung raja

islam teras agama Negara
Berkembang luas pegangan bersama
Berkat pimpinan raja bijaksana
Negara selamat
Rahmat yang maha kuasa

Mari-mari kita tegak bersatu
Teguh berdiri pertahankan Negara
Bersama maju ke medan jaya
Dengan pimpinan Yang Maha Mulia
Maha Mulia

Ulang rangkap*

Selamat dipanjangkan usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah
undefined 2 x )

Penyanyi: Hjh Suzzylawati Mohd Said @ Suzzy
Pencipta: Hassan Salleh
Lirik: Haji Morshidi Hj Md Salleh

1 comment: