Thursday, July 14, 2011

Pewaris Takhta

Di puterakan seorang Putera raja
Dari bonda yang sangat tercinta
Bakal menerajui Negara
Mewarisi takhta ayahndanya

15 julai 1946
Tarikh keputeraan raja tersayang
Tak kira rupa bangsa di sambut bersama
Menjunjung kasih tiada terhingga

Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan
Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah
Raja khalifah tersohor nama nya

Payung Negara kebangaan kita
Kepimpinan nya penuh berwawasan
Sifat pemedulian amat ketara
Demi memajukan bangsa dan watan..

Penyanyi: Joe M
Pencipta: Joe M
Lirik: Joe M

No comments:

Post a Comment