Thursday, July 14, 2011

15 Julai Kelahiran Putera

Sultan Haji Hassanal Bolkiah,
Diputerakan 15 Julai 46,
Putera Gahara Menaiki Takhta,
Menjadi Sultan Brunei Ke 29,

Menjunjung Sembah Kehadapan Majlis,
Kebawah Duli Sultan Berdaulat,
Memimpin Memerintah Adil Saksama,
Payung Negara, Tempat Berlindung Seluruh Rakyat

(Chorus)
Kepada Allah Dipanjatkan Doa,
Semoga Dilimpahkan Kudrat Iradat,
Kebawah Duli Sihat Walafiat,
Memimpin Negara Memimpin Rakyat,

Selamat Hari Keputeraan,
Kebawah Duli Baginda Sultan,
Raja Brunei Ke – 29,
Bijak Laksana Lagi Dermawan.

No comments:

Post a Comment