Thursday, July 14, 2011

Puja Usia

Mari-marilah rakyat semua
Bersatu setia bergembira bahagia
Menyambut hari puja usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah undefined 2 x )

Seluruh rakyat miskin kaya
Merayakan hari keputeraan baginda
Duli Yang Maha Mulia Sultan
Payung negara
Tempat berteduh rakyat jelata

Sultan yang muda perkasa
Masyhur seluruh dunia
Adil pemerintahannya
Teluk rantau jajahannya

**Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah undefined 2 x )
Raja Brunei
Laila Pengasih
Pemurah

Ulang rangkap *

Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
Lanjutkanlah usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Negara Brunei aman sejahtera
Rakyat hidup mewah makmur sentosa
Dengan petunjuk hidayah mu
Ya Allah Tuhan yang Satu
Berkat rahmat dan taufik
Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

Ulang rangkap **

Ulang rangkap *

Penyanyi: Puteri Norizah Ibnor Riza
Pencipta Lirik: Haji Abdul Kadir Awang

No comments:

Post a Comment