Wednesday, December 7, 2011

Ya Illahi

Ya illahi ya illahi Tuhan ku rabbi 2X
Kayulah rendah menjadi tinggi 2X

Negeri Berunai aman sentosa 2X
ra'ayat-nya hidup ma'mor bahagia 2X
bina perpaduan tanda setia 2X
pada negara nusa dan bangsa 2X

Ya illahi ya illahi Tuhan ku rabbi 2X
Kayulah rendah menjadi tinggi 2X

Hasil negara subor dan mewah 2X
di-anugerah oleh Yang Maha Kuasa 2X
sa-tiap tahun hasil bertambah 2X
sa-bagai rahmat untok semua 2X

Ya illahi ya illahi Tuhan ku rabbi 2X
Kayulah rendah menjadi tinggi 2X

Tani dan nelayan gigeh berusaha 2X
bersatu hati bersatu tenaga 2X
bagi menchapai hasrat negara 2X
untok hidup lebeh sempurna 2X

Ya illahi ya illahi Tuhan ku rabbi 2X
Kayulah rendah menjadi tinggi 2X

No comments:

Post a Comment