Wednesday, December 7, 2011

Ya Hayyu Ya Qayyum

Ya hayyu ya qayyum
ahyil qulub tahya
waslih lanal a'mal di sayang 2X
fid dine wad dunia 2X

Beras-lah kuning di-dalam gangsa
di-ambor akan melepas niat 2X
puteh-lah kuning emas suasa
hitam-lah manis hati terpikat 2X

Tengah malam bunyi temparek
anak-lah dara menutok lada 2X
walu sa-charek sama sa-charek
akan melepas haram tiada 2X

Gantong-lah tabir bertali bamban
lawangan jatuh di-atas gata 2X
untong-lah takdir suratan badan
ada-lah jodoh bertemu jua 2X

No comments:

Post a Comment