Wednesday, December 7, 2011

Yadan Lanchang Kuning

Yadan yadan na
yadan-lah sikin
yadan sikin Berunai asli

Lumutlah Lunting Laut Berambang
sa-timbang dengan Pulau Si Bungor
suasana indah damai dan tenang
itu-lah negara-ku Berunai yang subor

Pulau-lah Chermin nampak di-tengah
terletak di-Kuala Sungai Berunai
suasana terchatat dalam sejarah
jadi ristaan ra'ayat Berunai

Lanchang-lah Kuning tangkas dan laju
kenaikan raja yang amat sakti
jika di-pandang sa-pintas lalu
belum terasa senang di-hati

No comments:

Post a Comment