Wednesday, December 7, 2011

Medayut

Dundang-dundang medayut
dundang dang dundang sayang
dundang dang sayang orang
si-anak orang

Kain gadong jemor di-bulan
orak tikar di-dalam paya
benar pun tedong ular penalan
chari pendekar pembunoh dia

Pandai Besi menganyam tikar
tikar di-anyam dengan siring-nya
pun sa-puloh naga melingkar
bunga di-tandok aku empunya

Sayang beringin di-pokok oma
sayan puchok-nya di-dalam paya
diri-ku ingin menyunting bunga
bunga berseri di-tandok naga

Puchok-nya rebah dalam belukar
mati di-lilit si-ribu-ribu
bunga di-tunggu naga yang besar
charikan akal maksud di-kalbu

No comments:

Post a Comment