Wednesday, December 7, 2011

Dong-Dong Oma

*Dong Dong Oma
oma ayun tinting
bertinting nandong
nandong si-malai sunting

Konon-nya kesah si-ajong batu
anak durhaka kapada babu
kaseh sayang-nya inda di-aku
malukan bini takut terganggu

*

Babu-nya datang meminta tolong
pengayuh sumpak bergubang rumpong
baju betambal inda bertudong
harta-nya habis bergadong-gadong

*

Babu memanggil mengaku anak
di-ambil buloh di-suroh tolak
hanyut di-bawa arus berolak
aying-nya mata mengalir banyak

*

Ibu berduka inda bertahan
meminta do'a kapada Tuhan
turun-lah ribut bersama hujan
bahtera sudah menjadi karam

*

Ajong batu tumboh di-sungai
inda jauh di-Burong Pingai
kesah-nya mashor sebab perangai
jadi ristaan ra'ayat Berunai

No comments:

Post a Comment